Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу
Т.АБДУМОМУНОВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТТУК АКАДЕМИЯЛЫК ДРАМА ТЕАТРЫ

Т. Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык

драма театрынын 2022-жылдын  Октябрь  айында

боло турган спектаклдеринин

РЕПЕРТУАРЫ

 

1.10.22  Ж.Садыков “Төлгө”                                                                           18-30

2.10.22 С.Ахмад “Күйөө бала”                                                              18-30

11.10.22 Ч.Айтматов “Чыңгызхандын ак булуту”                               18-30

12.10.22 Ф.Буляков “Бакбергендин балпайган бактысы”                    18-30

13.10.22 Ф.Буляков “Бакбергендин балпайган бактысы”                    18-30

15.10.22 Ю.Дамскер “Күүгүм”                                                              18-30

14.10.22 Ю.Дамскер “Күүгүм”                                                              18-30

18.10.22 Э.Сыдыков, Ш.Жапаров “Ажал менен таймаш”                   18-30

19.10.22 Ж.Садыков “Төлгө”                                                                           18-30

20.10.22  Т.Абдумомунов “Абийир кечирбейт”                                            18-30

21.10.22 Ч.Айтматов “Саманчынын жолу”                                           18-30

22.10.22 Ш.Башбеков “Темир аял”                                                                 18-30

 

Афиша