Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу
Т.АБДУМОМУНОВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТТУК АКАДЕМИЯЛЫК ДРАМА ТЕАТРЫ

Т. Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын 2024-жылдын АПРЕЛЬ айында боло турган спектаклдеринин
РЕПЕРТУАРЫ
11.04.24 Ч.Айтматов “Кылым карытар бир күн”  18:30
12.04.24 Т.Жуженоглу “Бейтааныш”  18:30
17.04.24 Ч.Айтматов “Ашуу”  18:30
23.04.24 Ж.Садыков “Эр Төштүк”  18:30
24.04.24 К.Иманалиев “Керээз”  18:30
25.04.24 Ж.Сарман “Мамурэ” 18:30
27.04.24 М.Касенов “Алда, жаш жубайлар ай!”  18:30
28.04.24 М.Байжиев “Кыз күйөө”  18:30

 

Афиша