Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу
Т.АБДУМОМУНОВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТТУК АКАДЕМИЯЛЫК ДРАМА ТЕАТРЫ

Т. Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык

драма театрынын 2023-жылдын Январь  айында

боло турган спектаклдеринин

РЕПЕРТУАРЫ

 

10.01.2023 Ч.Айтматов “Чыңгызхандын ак булуту”                            18:30

11.01.2023 Р.Отарбаев “Тагдыр”                                                           18:30

12.01.2023 Т.Жуженоглу “Бейтааныш”                                                 18:30

13.01.2023 А.Несин “Торостук зөөкүр”                                                       18:30

14.01.2023 М.Касенов “Алда жаш жубайлар, ай!” (премьера)            18:30

15.01.2023 М.Касенов “Алда жаш жубайлар, ай!” (премьера)            18:30

 

17.01.2023 Э. Сыдыков, Ш. Жапаров. “Ажал менен таймаш”             18:30

18.01.2023 Ж.Садыков “Төлгө”                                                             18:30

19.01.2023 Н.Гоголь “Үйлөнүү”                                                            18:30

20.01.2023 К.Иманалиев “Керээз”                                                         18:30

21.01.2023 Ю.Дамскер “Күүгүм”                                                          18:30

22.01.2023 Ш.Башбеков “Темир аял”                                                    18:30                                    

 

24.01.2023 С.Раев “Оо, кыздар”                                                             18:30

27.01.2023 Ф.Достоевский “Мармеладовдор”                                       18:30

28.01.2023 Т.Касымбеков, К.Сактанов “Курманжан Датка”                18:30

29.01.2023  М.Байжиев “Кыз күйөө”                                                      18:30

31.01.2023 Ч.Айтматов “Кылым карытар бир күн”                               18:30

 

 

 

 

Афиша