Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу
Т.АБДУМОМУНОВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТТУК АКАДЕМИЯЛЫК ДРАМА ТЕАТРЫ

Биздин залкарлар

ryskulov1-min
2_sabira_kumushalieva
3_darkul_kuyukova
4_baken_kydykeeva
5_toktobot_abdymomunov-min
6_nasyr_kytaev-min
7_ashyraly_botaliev-min
8_nazarbek_chokubaev-min
9_asanbek_kydyrnazarov-min
10_gulshara_dulatova-min
11_sharipa_sydykbekova-min
12_kasymbai_tabaldiev-min
13_zhekshen_arzygulov-min
14_almaz_usupbekov-min
15_Tattybubu_Tursunbaeva-min
16_kunbolot_dosumbaev-min
17_sovetbek_zhumadylov-min
21_boobek_ibraev-min
25_almaz_sarlykbekov-min
29_sayneke_zhunushalieva-min
33_uson_muradilaev-min
37_marat_kozukeev-min
41_asankul_kuttubaev
45_iskra_raimkulova
18_imash_eshimbekov-min
22_iskender_ryskulov-min
26_sayragul_balkybekova-min
30_mukanbet_toktobaev-min
34_zhyrgal_kobogonova-min
38_bukalicha_zhorobaeva-min
42_azhykabyl_aidarkulov
48_sydykbek_zhamanov
19_satybaldy_dalbaev-min
23_adylbek_dyikanbaev-min
31_duyshon_baydobotov-min
27_mambet_asanbaev-min
35_kenzhegazy_asanbaev-min
39_aliman_zhakorozova
43_baky_omuraliev
49_zhalil_abdykadyrov
20_zhamal_seydakmatova-min
24_ofeliya_erkinbaeva-min
28_turgun_berdaliev-min
32_ashyr_chokubaev-min
36_satylgan_sazaev-min
40_alzhan_sarybagyshev
44_batipa_maldybaeva
50_zhumabek_kozukeev